Kina er i en spesiell situasjon. Kinesere er kjent for å uttrykke høy tillit til sine nasjonale institusjoner, mens mistillit og konflikt ofte preger forhold mellom land i regionen. Mange regionmakter styrker sine militære muskler, og de patriotiske og nasjonalistiske strømningene er sterke. Samtidig promoterer Kina frihandel og samarbeid og vil at verden skal se fordelene av det Kina gjør, ikke minst i forhold til sitt enorme Belte og Vei-initiativ.

3. mai besøker professor Yinhong Shi NUPI. Sammen med seniorforsker Hans Jørgen Gåsemyr vil han diskutere hvordan Kina forholder seg til regional og internasjonal mistillit, og forsøke forklare hvordan Kinas internasjonale engasjement kan forstås i lys av landets nasjonale utvikling.

Yinhong Shi er professor ved Renmin University, Beijing. Han er blant sitt lands fremste forskere på kinesisk utenrikspolitikk og internasjonale relasjoner. Shi innehar en rekke profesjonelle og honorære posisjoner, inkludert leder for Renmins Center on American Studies og rådgiver til Statsrådet. Han har skrevet et utall bøker og artikler og stiller ofte opp på henvendelser fra akademia og media.

Seminaret er det tredje i rekken i NUPIs samtaleserie «En verden av mistillit». Den fokuserer på mistillit som fenomen i både i forholdet mellom ulike land, og innenfor det enkelte lands grenser. Første del av serien fokuserte på Midtøsten, mens den andre så på Trump som symtom på amerikansk mistillit til den politiske elite.

Vi serverer frokost fra 08.30.

Arrangementet blir strømmet direkte på NUPIs YouTube-kanal: