Vi står overfor en verden preget av usikkerhet og uorden der kriser og konflikter synes å være umulige å løse på grunn av manglende samarbeid mellom viktige stater. Dette er ikke en verden helt uten orden, men dagens internasjonale system er i langt mindre grad i stand til å gjennomføre krisehåndtering og skape nye tiltak for å takle viktige globale utfordringer som klimaendringer, konflikter og sårbare stater. Dette forverres av en foruroligende global trend med redusert tillit til nøkkelinstitusjoner. Folk stoler ikke på myndighetene på samme måte som de pleide å gjøre. Dette gjelder for regjeringer, eksperter og pressen.

Ifølge Pews' globale tillitsanalyse mener en global median på 14 prosent av befolkningen i de 36 landene i undersøkelsen at deres respektive regjeringer i stor grad handler i deres lands beste interesse. Edelmans tillitsbarometer kommer til samme konklusjon, med henvisning til «implosion of trust» – et «sammenbrudd av tillit». Denne trenden er bekymringsfull, da det kan føre til mer politisk ustabilitet og nasjonalistisk politisk mobilisering som ytterligere kan underminere innsatsen i global krisestyring.

På bakgrunn av dette vil NUPI holde en rekke frokostmøter med sentrale eksperter og kommentatorer fra ulike verdensregioner. Nøkkelemner for diskusjonene vil være:

  • Hva er de viktigste kildene til mistillit i forskjellige regioner?
  • Vil vi se mer populistisk mobilisering i forskjellige land?
  • Hva er innenlands- og utenrikspolitikkens konsekvenser av økt mistillit?
  • Hvor robuste er etablerte internasjonale institusjoner til å motvirke denne mistillitstrenden?

I løpet av våren skal vi også nærmere på hvordan økt mistillit påvirker Europa, USA, Kina og utviklingslandene.

Det første seminaret i denne seren handler om Midtøsten. 18. januar drøfter seniorforsker Morten Bøås fra NUPI og presidenten for Midtøstenforskningsinstituttet i Erbil i Irak, Dlawer Ala'Aldeen hvordan utviklingen over påvirker Midtøsten.

I samtalen vil ekspertene blant annet handle om IS, Syria og Irak og regional uorden. De vil også diskutere en mulig slutt på Sykes-Picot-avtalen som har preget det geopolitiske kartet over Midtøsten siden slutten av første verdenskrig, og situasjonen i det irakiske Kurdistan. Her viser befolkningen en lignende mangel på tillit etter at folkeavstemningen om uavhengighet endte med nederlag og ydmykelse – ikke bare for deres politiske ledere, men også for de mest betrodde irakisk-kurdiske institusjonene, Peshmerga.

Arrangementet ledes av NUPIs forskningsdirektør Ole-Jacob Sending som også vil gi en kort introduksjon før samtalen mellom Bøås og Ala'Aldeen. Frokost serveres fra 08.30.