Mens de langsiktige konsekvensene av Brexit fortsatt er usikre, har Brexit allerede endret det europeiske politiske landskapet. På dette arrangementet spør vi hvilke konsekvenser Brexit kan ha for de nordiske landene, både felles og individuelt. Historisk har det vært en nær og ofte eksplisitt forbindelse mellom Norden og Storbritannias tilnærming til den europeiske integrasjonsprosessen.

Siden Storbritannia sluttet seg til De europeiske økonomiske fellesskap i 1973, har mange identifisert seg med den britiske posisjonen i unionen, og en har sett på Storbritannia som en viktig "no-nonsense"-stemme rundt integrasjonsspørsmål. Hvilke endringer kan vi forvente å se i de nordiske staters forhold til EU etter Brexit? Hvilke endringer vil vi få i interne debatter om europeisk integrasjon og EU-medlemskap? Hvilke slags bilaterale forhold vil de nordiske landene søke med Storbritannia, og hvordan vil de reagere på skiftende dynamikk i EU og mellom EU-medlemmer og ikke-medlemmer?

Arrangementet er finansiert av Konrad-Adenauer-Stiftung Nordic Countries Project, og er knyttet til forskningsprosjektet "Nordisk svar på geopolitiske endringer", finansiert av Nordisk Ministerråd (2017-2018). Elisabeth Bauer, leder av KAS-kontoret for de baltiske landene og nordiske land, vil si noen åpningsord på starten av arrangementet.

Deltakere:

Björn Fägersten er seniorforsker og direktør for Europaprogrammet ved Utrikespolitiska Institutet i Sverige. Hans forskningsinteresser er blant annet europeisk integrasjon, sikkerhetspolitikk og internasjonale institutsjoner. Han jobber også med geopolitiske konsekvenser av Brexit, etterretningssamarbeid i internasjonale sikkerhetsinstituasjoner og politisk risiko i offentlig opg provat sektor.

Henrik Larsen er en Jean Monnet-professor ved Institutt for statsvitenskap, Københavns Universitet. Han forsker blant annet på betydningen av teori i utenrikspolitisk analyse, EU som normativ makt, dansk utenrikspolitikk og EU’s utenrikspolitikk og Brexit.

Kristin Haugevik, seniorforsker og leder av NUPIs forskningsgruppe om global orden og diplomati leder arrangementet.

Arrangementet strømmes direkte på NUPIs YouTube-kanal: