I en uttalelse fra generalsekretær Jens Stoltenberg står det at NATOs mål med toppmøtet er å styrke båndet mellom Europa og Nord-Amerika, samtidig som alliansen skal tilpasse seg det tjueførste århundret.

Målsetningen er like naturlig som den er ambisiøs. Toppmøtet kommer i kjølvannet av en uvanlig turbulent periode for den snart 70 år gamle forsvarsalliansen. Trump-administrasjonens frustrasjon omkring det de mener er europeisk gratispassasjer-mentalitet illustrerer er bare en av mange gryende transatlantiske gnisninger. Gnisningene har i tillegg oppstått i en tid der trusselbildet er mer uoversiktlig enn på lenge.

Det hersker uenighet om hvorvidt uenighetene er av forbigående art, eller om de tvert imot er symptomer på grunnleggende interessekonflikter. Er vi vitne til en potensielt ødeleggende transatlantisk interessekonflikt? Hvilke kjerneinteresser har alliansens partnere, er disse kompatible, og kanskje enda mer presserende: Hvordan skal byrdene med å forsvare Vesten fordeles? Disse utfordringene utgjør de viktigste premissene for debatten om hva NATO skal være i det tjueførste århundret og ikke minst for hvordan historiens mest stabile allianse skal forbli nettopp dette.

Arrangementet 14. juni har som mål å øke bevisstheten rundt de strategiske utfordringene NATO – og dermed også Norge – står overfor. Sett i lys av et forverret sikkerhetsmiljø vil seminaret spesielt fokusere på transatlantiske relasjoner. Diskusjonen vil gå inn på det omdiskuterte to-prosentsmålet, byrdefordeling, alliansesolidaritet, vår tids trusselbilde og andre krevende spørsmål.

Til å snakke om dette, har NUPI gleden av å presentere følgende deltakere:

  • Utenriksminister Ine Eriksen Søreide
  • Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen
  • Lt.Gen.(ret) Douglas Lute, seniorforsker ved The Future of Diplomacy Project ved Harvard’s Belfer center, og tidligere amerikansk representant til Det nordatlantiske råd
  •  Barbara Kunz, forsker ved Institut français des relations internationales (Ifri).

Seniorrådgiver på NUPI Karsten Friis leder arrangementet.

Arrangementet strømmes direkte på NUPIs YouTube-kanal: