Trumps avgjørelse om å skrote TPP-avtalen (Trans Pacific Partnership agreement), trekke seg ut av Parisavtalen og atomavtalen med Iran, angripe WTO, og introdusere tariffer for langvarige allierte har resultert i stor usikkerhet i Asia- og Stillehavsområdet. Det har ført til at Asia har blitt skjøvet tettere på Europa, en konsekvens mange ser på som et forsvar av et regelbasert, multilateralt system. Japan har ferdigstilt en stor frihandelsavtale med EU, og det har allerede blitt gjort avtaler med Korea, Singapore og Vietnam. Nye avtaler med Malaysia, Indonesia, Thailand, Australia og New Zealand er under forhandling. EU har bestemt å styrke sine sikkerhetsforhold med Asia, og neste måned er det ASEM-samling i Brussel hvor Norge også deltar som et fullverdig medlem.

Hva er implikasjonene av Trumps politikk for den globale orden og forholdet mellom EU og Asia? Er det store nok likheter mellom de to kontinentene til å forsvare det multilaterale systemet? Hvordan skal man håndtere Kina som har et annerledes verdisystem, og som har lansert et massivt Belte og vei-initiativ? Hvordan bør EU og Norge svare på dette?

Det er dette Fraser Cameron skal snakke om når han gjester NUPI. Han skal diskutere ulike muligheter for Europa i forholdet med Trump og Asia. Cameron er direktør ved EU-Asia Centre i Brussel, som er en tenketank som ønsker å styrke forholdet mellom EU og Asia.

Han er tidligere rådgiver til Europakommisjonen og er en velkjent analytiker og kommentator på EU og internasjonale saker. Han er gjesteforsker ved Hertie School og Governance i Berlin, St Andrews University, University of Auckland og seniorrådgiver ved European Policy Centre (EPC).

Cameron har både master og PhD fra Universities of St Andrews.

Ordstyrer er seniorforsker ved NUPI Pernille Rieker.

Arrangementet strømmes direkte på NUPIs YouTube-kanal: