Alle ønsker en effektiv tilpasning, men vi vet lite om forholdene som muliggjør tilpasning, og enda mindre, om og hvordan slike forhold kan eksistere i autoritære regimer.

I boken “How China Escaped the Poverty Trap” ser Yuen Yuen Ans på hva som ligger bak evne til tilpasning, med spesielt fokus på Kina. Hun introduserer et rammeverk kalt «directed improviasation» - den paradoksale kombinasjonen av top-down og bottom-up-tilnærminger. I Kina viser dette systemet seg i partistaten: den sentrale ledelsen «styrer» mens lokale autoriteter «improviserer». Dette har muliggjort et svært tilpasningsdyktig miljø for utvikling i Kinas overgang fra planøkonomi til markedsøkonomi.

Yuen Yuen Ang er Associate Professor i statsvitenskap ved University of Michigan. Hennes forskning og undervisning ligger i skjæringspunktet for global utvikling, Kinas politiske økonomi, og adaptive prosesser for forandring. Boka «How China Escaped Poverty Trap» legger grunnlaget for Yuen Yuens forskningsagenda. Før hun startet ved University of Michigan, arbeidet hun på Columbia University SIPA der hun underviste i politisk og økonomisk utvikling. Hun tok sin doktorgrad ved Stanford University.

Ordstyrer er seniorforsker ved NUPI Cedric H. de Coning.