Dette seminaret presenterer hovedfunnene fra rapporten “Islamic Insurgents in the MENA Region – Global Threat or Regional Menace?” skrevet av Morten Bøås, Kari M. Osland og Francesco Strazzari.

Ved å bruke et nytt komparativt rammeverk analyserer rapporten lokale, regionale og globale strategier til en rekke opprørere i Midtøsten og Nord-Afrika. Målet har vært å kartlegge i hvilken grad disse gruppene bruker jihadistisk diskurs til å fremme lokale eller regionale mål, og om de virkelig er dedikert til en global kamp.

Nesten alle opprørerne i denne studien har visse forbindelser og operasjonell rekkevidde utenfor sine episentre, og forskerne har funnet at disse gruppene aktivt søker disse væpnede gruppene aktivt etter å oppnå integrering i samfunnet ved å bruke lokale problemer for å etablere en form for territorialt grep. Dette tyder på at selv om noen opprørere har vært ganske vellykkede i denne sammenhengen, må de alltid forsøke å holde en balanse mellom lokale klagemål og sin globale jihadi-diskurs.

På dette seminaret presenterer Morten Bøås, Kari M. Osland og Francesco Strazzari hovedfunnene fra studien, og detaljerte casestudier av to mindre kjente, men interessante, opprørsgrupper: Macina Liberation Front i Mali og Ansarul Islam i Burkina Faso.

Henrik Vigh ved Københavns Universitet vil være discussant til presentasjonen.