I sin tankevekkende bok After Europe fra 2017 reflekterer Ivan Krastev over EUs fremtid – og dens potensielle mangel på en fremtid. Han argumenterer for at med nasjonalistiske, høyrevridde partier i fremvekst på tvers av kontinentet, og et Storbritannia på vei ut av EU, er unionen under press som aldri før.

Boken tar for seg Europas største utfordringer, fra den politiske ustabiliteten som ble forårsaket av mer enn 1,3 millioner migranter fra Midtøsten, Nord-Afrika og Sør-Asia, spredningen av høyreradikal populisme, og de vanskelige spørsmålene medlemsstater i øst står ovenfor. Krastev tar også opp den illevarslende politiske, økonomiske og geopolitiske fremtiden som venter kontinentet dersom EU skulle gå i oppløsning. Boken ble gitt ut for ett år siden, og vi spør Ivan Krastev om han fortsatt har en så dyster tolkning av EUs fremtid.

Ivan Krastev er styreformann i Centre for Liberal Strategies i Sofia, og forsker ved Institute for Human Sciences i Wien. Han er også stiftelsesmedlem i European Council on Foreign Relations, styremedlem i International Crisis Group og hyppig bidragsyter til The New York Times.

Seminaret er en del av seminarserien Norge møter Europa og det EU-finansierte forskningsprosjektet EUNPACK. Ordstyrer er Pernille Rieker og kommentator Morten Bøås, begge Forsker I på NUPI. Arrangementet strømmes direkte på NUPIs YouTube-kanal: