Under dette arrangementet skal funn fra prosjektene Food Security in India: The Interactions of Climate Change, Economics, Politics and Trade (FOODSEC) presenteres. Det vil også bli lagt frem en India-relatert studie fra prosjektet Traders in the food value chain.

I det sistnevnte prosjektet har Meenakshi Rajeev studert endringer i den indiske fiskerisektoren, både med fokus på handel, fordelingskanaler og verdikjeder i rask endring, og det har blitt lagt stor vekt på produsenter, arbeidere og forbrukere.

Fra FOODSEC-prosjektet skal Arne Dulsrud og Unni Kjærnes presentere avgjørende faktorer for matforbruket i India som tar utgangspunkt i nye data fra landsbyer og urbane slummer.

Arne Melchior skal presentere nye empiriske bevis for den store matprisspredningen i ulike indiske delstater, og hva som bestemmer disse prisforskjellene.

Til slutt vil Fenella Carpena presentere funn fra sin økonometriske studie på hvordan tørke har hatt en negativ effekt på matforbruk, både i kvantitet og kvalitet, i distriktene i India, og at dette i stor grad skyldes endring i inntekt fremfor tilgjengelighet.

Arrangementet strømmes direkte på NUPIs YouTube-kanal:


PROGRAM: