Entusiasmen for denne fremtidsteknologien er som et ekko fra debatten rundt den såkalte ‘Revolusjonen i militære anliggender’ (RMA)’ som pågikk på 1990-, og tidlig 2000-tallet. Ved å gå ut i fra at overlegen teknologi ville lede til suksess på slagmarken, og til slutt seier i krig, så tilhengere av RMA en ny æra av vestlig militær dominans. Selv om eksplisitte referanser til RMA i noe grad har blitt dempet, menes det fortsatt at ny teknologi vil endre krigføring drastisk. Det eksakte forholdet mellom krig og teknologi er likevel langt fra enkelt. Ny teknologi fortsetter hele tiden å presse krigføring i nye og uventede retninger, men akkurat hvordan og på hvilke måter er langt fra klart.

Ved å se på den brede debatten rundt forholdet mellom teknologi og krigføring, skal Antoine Bousquet se nærmere på hvordan persepsjonsteknologi har formet krigens historie fra renessansen til i dag, og hvilke konsekvenser denne utviklingen har hatt. Med sin nye bok The Eye of War som utgangspunkt vil Bousquet kartlegge den historiske strukturen, nåtidens operasjoner, og fremtidige konsekvenser av det han ser på som vår moderne krigstilstand – en situasjon der den globale kamparenaen er under intens og vedvarende overvåkning og «synlighet er lik død».

Fra universell overvåkning til droneangrep som setter «stridshoder på menneskehoder» – vi lever i en verden med globalisert, individualisert målretting der hva eller hvem som helst kan bli oppdaget og ødelegges hvor som helst på kloden. Antoine Bousquet hevder at krig i stadig større grad har blitt en kamp for å oppnå kontroll over persepsjonsfelt, med omfattende konsekvenser for krigens karakter, menneskene som utkjemper den, og internasjonal politikk i det tjueførste århundret.

Antoine Bousquet er Reader in International Relations ved Birkbeck College, University of London. Han er forfatter av boken The Eye of War: Military Perception from the Telescope to the Drone og The Scientific Way of Warfare: Order and Chaos on the Battlefields of Modernity. Han har også gjort mange viktige forskningsbidrag, blant annet om militære anliggender, databehandling under den kalde krigen, jihadisdiske nettverk, kompleksitetsteori, og konseptualisering av krig.

Ordstyrer er NUPI-forsker Erik Reichborn-Kjennerud.

Dette arrangementet er det første i en ny seminarserie som undersøker forholdet mellom krig, teknologi og samfunn som del av prosjektet Vitenskap, teknologi og fremtidens krigføring.

Etter seminaret vil Bousquet selge boka The Eye of War: Military Perception from the Telescope to the Drone for 200 kroner.

Arrangementet strømmes direkte på NUPIs YouTube-kanal: