Rapporten “Myanmar: A Political Economy Analysis” ble publisert tidligere i år, og på dette arrangementet presenterer Kristian Stokke og Roman Vakulchuk de viktigste funnene fra denne. Hva er de viktigste politiske og økonomiske trender og risiko for Myanmars fremtidige utvikling? Myanmar kan i lang tid forbli i en overgangsstat med en usikker fremtid. Etter en serie politiske og økonomiske liberaliseringsreformer fra 2011 og fremover, er landets politiske bane fortsatt uklar, selv om det mest troverdige scenariet blir en fortsatt sakte demokratiseringsprosess.

Knut Østby drøfter så den komplekse politiske situasjonen i Myanmar. Han vil se på den komplekse politiske situasjonen i landet, hovedutfordringene med fredsprosessen, demokratisk endring, og økonomiske endringer og respons til krisen i delstaten Rakhine. Han vil fokusere på rollen som internasjonale aktører spiller i Myanmar, inkludert FN, og deres bidrag til endringsprosessen.

Det vil også være mulig for publikum å stille spørsmål.

Ordstyrer er NUPI-forsker Indra Øverland.

Knut Østby har lang erfaring med utvikling, menneskerettigheter og humanitære saker fra 17 land og har fungert som FNs Resident Coordinator i mer enn 11 år, inkludert i Timor Leste siden 2013. Før det var han FNs Resident Coordinator i Fiji og ni andre Stillehavsland, og før det i Iran.

Kristian Stokke er professor ved Universitetet i Oslo, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Hans forskningsinteresser er politisk geografi med fokus på demokratisering og konfliktransformasjon i utviklingsland. Stokke forsker spesielt på rollen til sivilsamfunnsorganisasjoner og sosiale bevegelsers rolle i forhold til reell demokratisering og fred. Hans empiriske fokus er på Burma/Myanmar, Indonesia, Sri Lanka, Nepal og Sør Afrika.

Roman Vakulchuk er seniorforsker ved NUPI. Hans viktigste geografiske spesialisering er land i Sentral-Asia og Sørøst-Asia, inkludert Myanmar. Han publiserer om økonomisk overgang og integrasjon, klimaendringer, handel, infrastruktur og transport, næringsliv og næringsliv, samt statskapitalisme i fremvoksende markeder.

Indra Øverland er forsker 1 og leder av energiprogrammet ved NUPI. Han begynte å jobbe med Sørøst-Asia som student i 1992, og har siden jobbet som en langsiktig politisk observatør i Kambodsja og gjort feltbasert forskning i Indonesia og Myanmar. Han var også ansvarlig for NUPIs del av prosjektet ASEAN Energy Market Integration, utført i samarbeid med Chulalongkorn University og andre partnere i regionen.

Arrangementet strømmes direkte på NUPIs YouTube-kanal.