Som NUPI-forsker gjennom tre tiår har han vært en viktig stemme i det offentlige ordskiftet om norsk utenrikspolitisk historie, identitet og diplomatiske praksiser og, kanskje fremfor alt, utviklingen i Norges relasjoner til Sovjetunionen/Russland og det europeiske integrasjonsprosjektet.

På dette arrangementet ser vi nærmere på Neumanns forskning på norsk utenrikspolitikk, og bruker dette som en inngang til å diskutere bredere spørsmål: Hvordan har debatten om norsk utenrikspolitikk endret seg i tiårene etter den kalde krigen? Hva er verdien av forskeres deltakelse i ordskiftet om norsk utenrikspolitikk?

Vi serverer kaffe og lett frokost fra 8:30

I panelet:

  • Espen Barth Eide, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og tidligere utenriksminister
  • Nina Græger, seniorforsker ved NUPI
  • Pål Kolstø, professor i russlandsstudier, Universitetet i Oslo
  • Torbjørn Knutsen, professor, NTNU

Ordstyrer er Kate Hansen Bundt, generalsekretær i Atlanterhavskomiteen og NUPIs styreleder.

Iver B. Neumann vil også være til stede, og vil runde av symposiet rundt klokken 10.45.

Vel møtt!

Arrangmenetet strømmes direkte på NUPIs YouTube-kanal: