Til tross for en rekke erklæringer om behovet for økonomisk modernisering, har russiske myndigheter de siste årene vist få tegn til at de akter å gjennomføre innenrikspolitiske reformer. På den utenrikspolitiske scenen er imidlertid myndighetene svært aktive, og utenrikspolitikk og internasjonale relasjoner diskuteres aktivt av det hjemlige publikum.

Professor Irina Busygina har undersøkt sammenhengen mellom russisk utenrikspolitikk og utsiktene for innenrikspolitisk reform. Hun mener at det på overflaten kan se ut som om den innenrikspolitiske dagsordenen har blitt skjøvet fullstendig til siden til fordel for utenrikspolitiske mål. «I virkeligheten spiller imidlertid utenrikspolitikken en viktig instrumentell rolle: det er det viktigste verktøyet for nasjonal mobilisering. Flere strategier for innenrikspolitisk reformer har blitt utarbeidet etter ordre fra presidenten, men den politiske elitens vektlegging av utenrikspolitikk fører til at offentlig oppmerksomhet er rettet mot denne, noe som gjør at man kan utsette nødvendige reformer.»

Irina Busygina er professor ved Institutt for anvendt politikk, Nasjonalt forskningsuniversitet – Høyskolen for økonomi, St Petersburg, Russland

Ordstyrer er seniorforsker ved NUPI Julie Wilhelmsen.