Russisk styrke vises på mange måter, men landets største svakhet har alltid vært den samme: av alle stormaktene har Russland vært det minst utviklede landet økonomisk sett. Dette skaper utfordringer både i innenriks- og utenrikspolitikken som foregående regimer har forsøkt å løse på ulike måter.

Dette belyser president Putins ambisiøse strategi for å få økonomiske forhold til å bli påvirkningsinstrumenter, og det gir et tydeligere bilde av Vestens bruk av sanksjoner. Det gir også innsikt i måten Kina kan bruke globalisering på til å støtte videre vekst i fremtiden.

Det er dette temaet Nigel Gould-Davies skal snakke om når han besøker NUPI 25. juni. Gould-Davies er stipendiat ved Russland og Eurasia-programmet til Chatham House. I tillegg underviser han ved Mahidol University i Thailand, og har tidligere arbeidet med internasjonal energiindustri i Sentral-Asia og Sørøst-Asia. Gould-Davies har publisert bredt om internasjonale relasjoner og om Sovjet/post-Sovjet. Han fikk sin bachelor og Mphil fra Oxford University og PhD fra Harvard University.

Ordstyrer er seniorforsker ved NUPI Roman Vakulchuk.

Arrangementet strømmes direkte på NUPIs YouTube-kanal: