Mens Putins to første presidentperioder (2000-2004 og 2004-2008) var fokusert på økonomisk reform, med Putin som leder over en enestående økonomisk vekst i Russland, har hans tredje periode (2012-2018) vært preget av konflikt med Vesten og kampen for å hevde Russlands rolle internasjonalt. Hva kan vi forvente fra Putin i hans fjerde – og i henhold til grunnloven – siste periode? Vil han nok en gang kunne gjenoppfinne seg selv? Hva blir hans prioriteringer? Og hvordan vil spørsmålet om arvefølgen spilles ut? Til å diskutere disse spørsmålene har vi invitert fem ledende Russlandseksperter til å dele sine innsikter.

Julie Wilhelmsen er seniorforsker på NUPI. Hun har doktorgrad i statsvitenskap og arbeider med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, radikalisering av islam i Eurasia og kritiske sikkerhetsstudier.

Stephen Norris er professor i historie ved Miami University. Noen av hans forskningsinteresser er russisk historie og nasjonalisme. Han har publisert en rekke artikler og bøker om Russland, nasjonal identitet og propaganda.

Una Hakvåg er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutts (FFI) russlandsprogram, og har forsket på den russiske forsvarsøkonomien og landets våpenprogram. Hennes faglige bakgrunn er i samfunnsvitenskap, områdestudier av Russland og Baltikum og russisk språk.

Geir Flikke er førsteamanuensis på ved Universitetet i Oslo på avdeling for Russland, Sentral-Europa og Balkan. Hans forskningsinteresser er russisk og ukrainsk politikk, historie, kultur og samfunn

Pål Kolstø er professor ved Universitetet i Oslo på avdeling for Russland, Sentral-Europa og Balkan. Hans forskningsinteresser er blant annet Russland, ikke anerkjente stater, etniske konflikter og nasjonalisme/nasjonsbygging.

Ordstyrer er seniorforsker og leder for forskningsgruppen for Russland, Eurasia og Arktis, Helge Blakkisrud. Han forsker på utviklingen av russisk føderalisme og sentrum-periferi relasjoner med et særlig fokus på utviklingen av institusjonen med regionale guvernører.