Teoriseminaret baserer seg på følgende tekst:

«Forholdet mellom Kina og Russland har blitt mye varmere siden Xi Jinping kom til makten i Kina og gjenvalget av Vladimir Putin som russisk president. Dette er overraskende sett fra et neorealistisk standpunkt, som ellers ville spådd at Kina og Russland skulle være rivaler på grunn av landenes ulike vekst i makt siden slutten av den kalde krigen og på grunn av rivalisering i Sentral-Asia. Faktisk har Russland og Kina sammen blitt sett på som hovedtrusselen for amerikansk sikkerhet. Hva skyldes den positive endringen i forholdet mellom de to landene?

Mens noen lærde mener at Kina og Russland balanserer mot USA, er ikke de to landene allierte. Forholdet dem imellom er relativt nytt – et partnerskap som er basert på delte bekymringer. Basert på sosial identitetsteori (SIT), mener jeg at Kina og Russland prøver å gjenreise sin stormaktsstatus, samtidig som de opprettholder en identitet som skiller seg fra Vesten. Hvert av landene har brukt den andre til å styrke sin status med Vesten i et gjensidig støttesamfunn. Samtidig har de unngått konkurransen om status med hverandre ved å delta i sosialt samarbeid. Hvert land anerkjenner den andres overlegenhet på et annet område – økonomisk investering for Kina, militær makt for Russland. Denne delingen av arbeid er tydelig i Sentral-Asia, noe som normalt ville være en arena for stormaktskonkurranse. Sino- Russisk sosial konkurranse indikerer at søken etter status ikke trenger å være nullsum.»

Deborah Welch Larson er professor i statsvitenskap ved University of California i Los Angeles. Hennes publikasjoner inkluderer Origins of Containment: A Psychological Explanation, Anatomy of Mistrust: US-Soviet Relations during the Cold War og “Status Seekers: Chinese and Russian Responses to U.S. Primacy,” International Security 34, no. 4. Hun har også en bok som snart kommer ut som er skrevet sammen med Alexei Shevchenko, Quest for Status: Chinese and Russian Foreign Policy, Yale University Press.

Seniorforsker på NUPI Morten Skumsrud Andersen leder arrangementet.