I de senere år har "regelbasert orden" vært et sentralt tema i diskusjoner om fremtiden til det internasjonale systemet, særlig med tanke på Kinas fremvekst som en stormakt, og den relative svekkelsen av USAs posisjon.

Mens mange observatører og politikere ønsker en slik "regelbasert orden", har dette litt uklare nyordet ennå ikke fått seriøs vitenskapelig oppmerksomhet. For å løse dette gapet fokuserer denne forskningsartikkelen, skrevet av Amanda Cheney, på begrepet "regelbasert orden" i Sør-Kinahavet, hvor Kinas oppførsel er allment betraktet som en viktig indikator på om denne fremvoksende makten vil opprettholde eksisterende internasjonale regler, eller lage nye i sitt eget bilde.

Artikkelen starter med å vurdere i hvilken grad språk, diskurs og strategiske fortellinger er integrerte elementer i internasjonal orden, etterfulgt av en undersøkelse av ulike betydninger som tilskrives "regelbasert orden" i sammenheng med Kinas ambisjoner i Sør-Kinahavet. Artikkelen konkluderer med at selv om begrepet "regelbasert orden" kan ha blitt introdusert med det formål å opprettholde status quo, gjenspeiler selve fremveksten av den i hvilken grad forandring i den gjeldende internasjonale orden allerede er i gang. Ved å ta hensyn til den konstitutive kraften i språk, kaster denne artikkelen nytt lys på i hvilken grad kontroll over narrativer er sentral for skjebnen til internasjonal orden.

Amanda Cheney har en doktorgrad fra Cornell University. Hennes forskningsinteresser omfatter historien om det internasjonale systemet, ikke-europeisk statsdannelse og kinesisk politikk. Hun er en del av STANCE-programmet ved Institutt for statsvitenskap, Lunds universitet. Som medlem av STANCE undersøker hun først og fremst hvordan Tibet ble en del av den moderne kinesiske staten i det 19. århundre, med fokus på spørsmål om internasjonal orden, maktpolitikk og språk. Hun har utført omfattende, flerspråklig arkivforskning i Kina, Taiwan, India og Storbritannia.

Ordstyrer er NUPI-forsker Bjørnar Sverdrup-Thygeson.