I løpet av fem århundrer har det internasjonale samfunnet utvidet seg fra Europa til å omfatte hele verden. Dette blir vanligvis fortalt som en historie om en gradvis utvidelse av europeisk kontroll og autoritet over ikke-europeiske folk.

Men utvidelsen av det internasjonale samfunnet av stater har også hatt en materiell dimensjon, mest uttalt der europeere forsøkte å integrere tidligere uberørte, tynt befolkede eller ubebodde regioner under sitt styre. Denne aktiviteten forstås ikke som en historie om overtakelse av autoritet over mennesker, men snarere som påstanden om kontroll over den materielle verden.

1. februar kommer Justiina Dahl til NUPI for å snakke om dette. Hennes presentasjon introduserer et nytt analytisk rammeverk for studiet av den sosiale rollen av vitenskapelig og teknologisk innovasjon i den internasjonale organisasjonen av fremgangen av denne primært territorielle utvidelsen av det internasjonale samfunnet.

Dette rammeverket har blitt utviklet gjennom metoden for «abduction», og den empiriske konteksten er syv historiske case-studier av det man i ettertid har sett på som mislykkede statsstøttede forsøk på å presse de økologiske ytre grensene for muligheten for europeisk bosetting videre nordover.

Justiina Dahl er postdoktor ved Division of History of Science, Technology and Environment, KTH (Royal School of Technology) i Sverige.

Ordstyrer er seniorforsker på NUPI Elana Wilson Rowe.