«Terroristlister», som den amerikanske «no-fly»-listen, reiser flere viktige spørsmål om hvordan åpne samfunn skal forholde seg til innbyggernes rettigheter, bruk av teknologi, og statens ansvar for samfunnets sikkerhet. Retten til å bevege seg fritt inn og ut av eget land er en fundamental rettighet i et moderne, demokratisk samfunn. Den digitale revolusjonen, og den medfølgende globaliseringen, har ironisk nok medført at stater kan begrense borgeres rettigheter i et stadig større omfang. På hvilket grunnlag skal slike begrensninger kunne innføres? Og hvem skal ta slike avgjørelser? Velmenende og ivrige byråkrater, eller kalde algoritmer?

Slike spørsmål setter søkelyset på de potensielle fallgruvene ved bruken av moderne teknologi og tiltak som utfordrer borgernes rettigheter. Har moderne, demokratiske staters sikkerhetstiltak og begrensninger blitt tatt i bruk utover det de opprinnelig var ment til?

Det skal Jeffrey Kahn snakke om 22. november. Khan er professor og Gerald J. Ford Research Fellow ved Southern Methodist University Dedman School of Law (Dallas, Texas, USA) hvor han underviser i og forsker på nasjonal og internasjonal menneskerett.

Han har tidligere jobbet ved McGill University (2013), Washington & Lee University (2014), og som Fulbright Research Scholar i PluriCourts ved det juridiske fakultet ved UiO (2017-2018).  

Kahn har skrevet flere bøker, bl.a. Mrs. Shipley’s Ghost: The Right to Travel and Terrorist Watchlists (University of Michigan Press, 2013), og hans arbeid med såkalte ”terrorlister” har blitt omtalt i the New York Times, The Guardian , og i flere tidsrifter og fagblad. I tillegg har han nylig bidratt med et kapittel om “terrorlister” i the Cambridge Handbook of Surveillance Law (2017). 

Seminaret arrangeres av Konsortium for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet.