Stephen Tankel besøker NUPI 18. juni for å presentere sin nyeste bok With Us and Against Us som tar for seg dette temaet. Boka er en kritisk analyse av forholdet mellom USA og deres samarbeidspartnere i kampen mot terrorisme. Tankel illustrerer hvordan disse partnerne både kan være til stor hjelp, men også være et hinder på veien. Samtidig som disse partnerskapene er sentrale for krigen mot terror, er de ofte både kompliserte og lite forstått. Boka har hovedfokus på samarbeidet med Algerie, Egypt, Mali, Pakistan, Saudi Arabia og Jemen, og ser på hvordan disse antiterroralliansene fungerer.

Hvilke faktorer former slike partnerskap? Hva kan vi gjøre for at de skal fungere best mulig, og hvilken risiko er forbundet med slikt samarbeid?

Tankel presenterer også policy-rettede råd og strategier for hvordan slike partnerskap kan håndteres og forbedres. Boken er skrevet fra et amerikansk ståsted, men gir også verdifull innsikt som er relevant for allierte stater som Norge, som ofte står skulder til skulder med USA – vår viktigste allierte – i krigen mot terror.

Arrangementet arrangeres i regi av Konsortium for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet.

Stephen Tankel er førsteamanuensis ved School of International Service ved American University. Han forsker blant annet på internasjonal sikkerhetspolitikk, terrorisme, kontra-terrorisme, og sikkerhetssamarbeid. Han har skrevet flere bøker og artikler om disse temaene, inkludert hans siste bok, With Us And Against Us: How America’s Partners Help and Hinder the War on Terror, samt Storming the World Stage: The Story of Lashkar-e-Taiba.

Arrangmentet strømmes direkte på NUPIs YouTube-kanal: