2018

 • Kva har Brexit å seie for Norden?
  Arrangement
  tor. 12 apr. 2018
  Time: 12:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Storbritannias avgjerd om å trekkje seg ut av EU i 2016 markerte eit skilje i historia om europeisk integrasjon. Kva betyr Brexit for dei nordiske landa?

 • Frukostseminar: Ei verd av mistillit – kva gjer Kina?
  Arrangement
  ons. 2 mai 2018
  Time: 09:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Internasjonale tillitskriser pregar nyheitsbiletet, men korleis er Kina til dette? Og kva betyr Kinas eiga utvikling for det internasjonale engasjementet i landet?

 • Internasjonal politikk og cyberspace
  Arrangement
  tir. 24 apr. 2018
  Time: 13:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Karsten Geier, internasjonal ekspert på cyber og tryggleik, besøkjer NUPI for å gi deg ei oversikt over det som er verd å vite om internasjonalt cyberdiplomati.

 • Valdeleg ekstremisme og psykiske lidingar
  Arrangement
  tor. 19 apr. 2018
  Time: 09:30 Europe/Oslo | Location: NUPI

  I kva grad kan psykiske lidingar forklare terrorisme, og er det i så fall forskjell på den einslege aktøren og den gruppebaserte ekstremisten?

 • Myanmar – utfordringar og moglegheiter
  Arrangement
  tor. 22 mar. 2018
  Time: 09:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  FN Resident Coordinator og UNDP representant i Myanmar, Knut Østby, og forskarane Roman Vakulchuk og Kristian Stokke ser nærare på Myanmar - eit land med store politiske og økonomiske utfordringar.

 • Noreg i ei verd av mistillit – Arendalsuka 2018
  Arrangement
  man. 13 aug. 2018
  Time: 14:30 Europe/Oslo | Location: Clarion Hotel Tyholmen, Kitchen & Table

  Statsleiarar som ikkje stoler på kvarandre og ei befolkning som verken stoler på maktene sine, ekspertar eller presse. Tillit er i ferd med å bli ei mangelvare i verda.

 • Seks nye år med Putin – kva no?
  Arrangement
  søn. 18 mar. 2018
  Time: 14:30 Europe/Oslo | Location: NUPI

  18. mars blir Vladimir Putin etter alle solemerke attvalt for ein ny seksårsperiode som president. Kva har det å seie for Russland?

 • Tryggleik i Norden og Baltikum i usikre tider – korleis hengjar forsvar og energi saman?
  Arrangement
  ons. 14 mar. 2018
  Time: 13:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Korleis påverkar endringar i trusselbiletet og reaksjonar på tryggingsutfordringar knytt til Russland energipolitikk i den nordiske og baltiske regionen?

 • Brexit og framtida til europeisk og norsk tryggleik
  Arrangement
  tor. 15 mar. 2018
  Time: 13:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Steven Blockmans, Garvan Walshe og Øystein Bø skal sjå nærare på Brexit og moglege konsekvensar for Noreg, og korleis Storbritannias utmelding kan påverke EUs felles tryggleiks- og forsvarspolitikk (CSDP).

 • Frukostseminar: Ei verd av mistillit – Trump som symptom
  Arrangement
  man. 19 mar. 2018
  Time: 09:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Kva har ein aukande amerikansk mistillit til den politiske eliten å seie for endringar i internasjonal politikk? Daniel Drezner og Ole Jacob Sending skal diskutere dette og meir i andre del av seminarserien «Ei verd av mistillit».