Vi serverer frokost fra 08.30!

Hvordan forsvarer nasjoner seg etter 30 år med cyberangrep? Michael Sulmeyer vil under dette seminaret fokusere på individuelle, institusjonelle og nasjonale reaksjoner på tvers av forsvars- og forebyggende tiltak for å begrense og svare på cybertrusler. Den generelle konklusjonen hans er at nasjoner i dag bruker mer innsats på å reagere på angrep enn å forhindre dem i utgangspunktet. Sulmeyer har skrevet flere artikler om cyber, som denne og denne.

Sulmeyer er prosjektleder for cyber-prosjektet ved Harvard Kennedy Schools Belfer Center. Han har tidligere vært direktør for cyberpolitikk ved den amerikanske forsvarsministerens kontor. Sulmeyer er og en av redaktørene for den anerkjente sikkerhetspolitiske bloggen Lawfare. Han tok doktorgraden på Universitetet i Oxford og er i tillegg utdannet jurist fra Stanford. Hans seneste artikkel omhandler hvordan cyber-kapasiteter kan, og bør, integreres i planleggingen av konvensjonelle militære operasjoner.

Arrangementet er i regi av NUPIs forskningssenter på cybersikkerhet. Senteret driver en rekke forskningsprosjekter knyttet til politiske og samfunnsmessige aspekter ved cybersikkerhet, som f.eks. globale utfordringer når det gjelder styring av cyberspace, kapasitetsbygging i utviklingsland, samt internasjonalt samarbeid mellom stater og private aktører knyttet til det digitale rom.