Vi serverer frokost fra 08.00!

Kinas økonomi vokser, men takten bremser og mange ser på handelskrigen med USA som en viktig årsak. Samtidig styrker Kina sine økonomiske relasjoner og satser tungt på infrastruktur og bedre handelsveier, ikke minst gjennom Belte og vei-initiativet.

For mange land er Kina for lengst blitt en viktig handelspartner, mange steder den største, og med sin vekst får Kina større politisk innflytelse i internasjonal økonomi.

Under dette seminaret spør vi hva kinesiske forskere selv tenker om nasjonal og internasjonal økonomisk utvikling. Hvordan ser de på handelskrigen med USA og mulige løsninger? Og hvordan kan andre land, inkludert Norge, påvirkes på kort og lengre sikt?

Arrangementet er del av norsk-kinesisk symposium for forskning innen samfunnsvitenskap, humaniora og juss, som i år arrangeres ved NUPI, og der internasjonal økonomisk styring er tema.