Vi serverer lett frokost fra 08.30!

Falske nyheter florerer og sosiale medieplattformer vinner annonsepenger fra de tradisjonelle mediehusene. Digital teknologi endrer maktbalansen i medielandskapet. Hvordan skal man vinne frem med pålitelig journalistikk i en verden av fake news?

Dette er noe Walid Al-Saqaf har sett nærmere på. Han mener det finnes håp for journalistikken og at blokkjedeteknologi kan være løsningen på problemet, både med tanke på kredibilitet og økonomisk stabilitet. Blokkjedeteknologi ble opprinnelig laget som den underleggende teknologien til kryptovalutaen Bitcoin. Den er ikke avhengig av sentrale enheter som banker, og den fjerner mellommenn. Spørsmålet Al-Saqaf stiller er om et blokkjedebasert nyhetsrom kan konkurrere med den tradisjonelle sentraliserte modellen som vi kjenner den i dag.

Walid Al-Saqaf forsker på teknologi, media og journalistikk ved Södertörn University. Han er spesielt interessert i ikke-kommersiell bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i kampen for demokrati og utvikling.

Førsteamanuensis ved OsloMet, Bente Kalsnes vil komme med en kommentar til Al-Saqafs presentasjon. Kalsnes jobber med politisk kommunikasjon, sosiale medier og digital journalistikk.

Seniorforsker ved NUPI Kjetil Selvik moderer seminaret. Han leder NUPIs forskning på journalistikk og demokrati i den arabiske verden.

Arrangementet strømems direkte på NUPIs YouTube-kanal: