PST og en rekke andre vestlige etterretningsbyråer har uttrykt at det vil utgjøre en sikkerhetsrisiko å la kinesiske selskap som Huawei stå for utbyggingen av vårt 5G-nett. Systemene vil kunne misbrukes av Kina til spionasje, og i verste fall sabotasje, hevdes det.

Stemmer dette? Er Huaweis systemer mer sårbare enn andre systemer? Hva er disse sårbarhetene som man frykter? Hva er det med Huawei som gjør at selskapet er så omstridt? Finnes det teknologiske løsninger som kan løse disse dilemmaene? Og hvorfor er vi så opptatte av sikkerheten i 5G når det var uproblematisk at Huawei bygget 4G-nettet?

NUPI og SIMULA Metropolitan inviter til debatt på Litteraturhuset 6. mars der vi skal se på både de tekniske og sikkerhetspolitiske sidene av disse spørsmålene. Gjennom en tilgjengelig og forståelig gjennomgang av de tekniske utfordringene kan debatten om Huawei gjøres mer opplyst, og mindre avhengig av rykter og fiendebilder. 

Til å diskutere dette kommer Tore Larsen Orderløkken, VP Security, Quality & Risk Management, Huawei Norge og Olav Lysne, Professor, Direktør for SimulaMet. Samtalen ledes av seniorrådgiver på NUPI, Karsten Friis.

Arrangementet strømmes direkte til NUPIs YouTube-kanal: