Det er knyttet stor spenning til Europaparlamentsvalget 23. til 26. mai. Ifølge de siste meningsmålingene vil de konservative og sosialdemokratene fortsatt være de to største partigruppene i parlamentet. Samtidig er det sannsynlig at de vil miste sitt flertall for første gang. Euroskeptiske og anti-migrasjonspartier ser nemlig ut til å få størst fremgang og dermed også økt innflytelse i Europaparlamentet. Årets valg synes også å ha fått mer oppmerksomhet enn tidligere valg. Flere sier de vil stemme – både blant de som er skeptiske og de som er positive til EU. Mange mener at man ved dette valget stemmer over EUs fremtid eller EUs sjel.

Årets valg synes også å ha fått mer oppmerksomhet enn tidligere valg. Flere sier de vil stemme – både av de som er skeptiske og de som er positive til EU. Mange mener at man ved dette valget stemmer over EUs fremtid eller EUs sjel. Store felles utfordringer som migrasjon, klima, Brexit og sikkerhetspolitikk er blant sakene som tilsynelatende sørger for økt mobilisering både blant tilhengerne av og de som er skeptiske til EU.

Valget kan få ulike konsekvenser. På dette seminaret møtes Pernille Rieker (NUPI), Guri Rosén (OsloMet) og Bjørn Høyland (UIO/ISTV) for å diskutere hva kan utfallet av valget vil kunne bety for unionen og EUs fremtid – en fremtid som er helt avgjørende også for Norge selv om vi følger dette valget fra sidelinjen.

Arrangementet strømmes direkte på NUPIs YouTube-kanal: