Personer som blir terrorister beskrives ofte som enten «mentalt syke» eller «nesten hvem som helst». Selv om ekstremister muligens er «normale» i klinisk forstand, har de likevel noen personligstrekk som går igjen. Resultat fra nyere studier viser at spesifikke personlighetstyper i større grad finner bruk av vold tiltalende. Personer som er dogmatiske, mangler frykt og tåler et høyere nivå av stress, er ikke bare overrepresentert blant de som aksepterer vold, men også blant dem som tar del i ekstremistisk vold. På den andre siden karakteriseres de som blir med i ikke-voldelige grupper at de har en høyere grad av empati.

Disse funnene har klare, og potensielt fundamentale, implikasjoner for forebygging av terrorisme. Personlighetsmodellen bidrar til å forklare individuelle forskjeller i voldelige intensjoner, noe som kan gi oss ytterligere innsikt i hvorfor noen, men ikke andre i samme situasjon, blir involvert i voldelig ekstremisme.

På dette seminaret skal Milan Obaidi presentere forskning som viser at individuelle personlighetstrekk er viktig når man skal forsøke å forstå radikaliseringsprosesser. Obaidi har også bidratt til å utvikle PRAT (Public Risk Assessment Tool), et nytt verktøy som bruker maskinlæring til å analysere ekstremistisk innhold for å identifisere potensielt voldelige ekstremister blant de som poster på nett. Håpet er at myndighetene skal kunne bruke verktøyet til å skille ut de personene som er troende til å gå fra prat til handling.

Milan Obaidi er postdoktor på C-REX på Universitetet i Oslo. Han har sin doktorgrad fra European University Institute i Firenze. Forskningsinteressene hans inkluderer sosial-, politisk- og personlighetspsykologi, samt statsvitenskapelige tilnærminger. I forskningen sin undersøker han i hvilken grad individuelle psykologiske behov, følelser og motiver knyttet til håndtering av frihetsberøvelse, offer, usikkerhet, gruppetrussel og opplevd urettferdighet er koblet til intensjoner, holdninger og politiske voldshandlinger.

Seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), og adjunkt i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Thomas Hegghammer, leder seminaret. Hegghammer har publisert i en rekke fremtredende tidsskrifter, blant annet The American Political Science Review og International Security. Hegghammer har i tillegg forfattet en rekke bøker, senest The Caravan: Abdallah Azzam and the Rise of Global Jihad, som gis ut på Cambridge University Press i februar 2020.

Seminaret arrangeres av Konsortiet for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet.