Under dette seminaret vil hovedfokuset ligge på økonomiske relasjoner og bistand, fredsoperasjoner, klima og hav – med et spesielt fokus på kinesiske og nordiske internasjonale engasjement. Det vil bli presentert tidlige funn fra pågående forskning og vi inviterer deg til diskusjon.

Klikk her for hele programmet til konferansen Day Zero: 2019 SDG Conference Bergen.

Erik Solheim har lang diplomatisk og politisk erfaring på toppnivå fra utvikling, miljø og fred og konflikt. Han ledet nylig FNs miljøprogram, og han er tidligere leder av utviklingskomiteen til OECD. Han har bakgrunn som utviklingsminister og miljøminister, og har jobbet tett med Kina over mange år.

Forskningspresentasjoner:
Hans Jørgen Gåsemyr (NUPI/UiB): International SDG priorities
Elling Tjønneland (CMI): Economic engagements in Africa
Kari M. Osland (NUPI): Peace and conflict involvement
Lingling Suo (Nansensenteret for miljø og fjernmåling) og Hans Jørgen Gåsemyr (NUPI/UiB): Climate change impacts and ocean economies

Erik Solheim gir forberedte kommentarer.

Ordstyrer er Camilla Brautaset, professor og leder for UiBs Kina kompetanseutvalg.

Arrangementet organiseres i samarbeid med Christian Michelsen Institutt (CMI) og Universitetet i Bergen (UiB), og er en del av UiBs konferanse Day Zero: 2019 SDG Conference Bergen.