Vi serverer en lett lunsj fra 11.30!

Disse spørsmålene danner bakteppet for Martin Libickis besøk på NUPI der han vil gi en bred introduksjon om utviklingen og bruken av cyberoperasjoner i konflikter. Libicki utforsker tre hovedtema: den mulige normaliseringen av taktisk cyberkrig eller nettverksinntrengninger i fredstid, generaliseringen av cyberoperasjoner opp mot kunstig intelligens, og fordeler og risiko ved en cyberspace-allianse i Nordøst-Europa.

Martin Libicki er Keyser Chair for cybersikkerhetsstudier ved U.S. Naval Academy. I tillegg til å undervise, forsker han også på cyberkrig og den generelle påvirkningen informasjonskrigføring har på internasjonal og nasjonal sikkerhet. Han har skrevet flere bøker om cyberkrig: Cyberspace in Peace and War, Conquest in Cyberspace: National Security and Information Warfare, and Information Technology Standards: Quest for the Common Byte.

Seniorrådigver og leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar på NUPI, Karsten Friis, leder arrangementet.

Seminaret strømmes direkte til NUPIs YouTube-kanal: