Verden kan stå overfor et nytt kjernevåpenkappløp etter at USA og Russland nylig trakk seg fra INF-avtalen. Dette kappløpet kan finne sted både i Europa og Asia. Russland og USA har klaget på at INF-avtalen ikke omfatter Kina. I tillegg til nye amerikanske mellomdistansemissiler i Europa, er det mulig INF-avtalens kollaps vil føre til at USA utplasserer nye missiler i Asia.

Under dette seminarer diskuterer tidligere utenriksminister Espen Barth Eide implikasjonene av at INF-avtalen nå ser ut til å falle. Barth Eide vil sammen med seniorforskerne Sverre Lodgaard (NUPI) og Henrik Stålhane Hiim (NUPI) vurdere framtiden for internasjonal rustningskontroll og faren for et nytt våpenkappløp. De vil videre diskutere INF-avtalens opprinnelse og betydning, og hvordan et våpenkappløp vil påvirke internasjonal sikkerhet i Europa og Asia.

Ordstyrer er forsker 1 på NUPI, Pernille Rieker.

Espen Barth Eide er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Han var forsvarsminister i regjeringen Stoltenberg II fra 2011 til 2012, og utenriksminister i samme regjering fra 2012 til 2013. Fra 2013 til 2017 var Barth Eide direktør i World Economic Forum i Geneve. Fra 2014 til 2017 var han FNs spesialutsending til Kypros.

Sverre Lodgaard er seniorforsker og tidligere direktør (1997-2007) ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Han har vært medlem av FNs Institutt for Nedrustningsforskning (UNIDIR, 1992-96) og av Generalsekretærens Rådgivende Styre for Nedrustning (FN, 1992-1999).

Henrik Stålhane Hiim er seniorforsker ved NUPI og leder et nytt prosjekt om strategisk stabilitet i Asia. Hans primære forskningsinteresser er kinesisk utenrikspolitikk, spredning av kjernevåpen, og internasjonal sikkerhet i Asia.

Pernille Rieker er forsker 1 ved NUPI. Hennes forskningsinteresser er europeisk integrasjon (EU) og europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, inkludert fransk og de nordiske lands utenriks- og sikkerhetspolitikk. I tillegg har hun arbeidet med dialog og konfliktforebygging mer generelt.

Arrangementet er en del av forskningsprosjektet Norges sikkerhetspolitiske rammebetingelser i en ny tid.

Seminaret strømmes direkte på NUPIs YouTube-kanal: