Meld deg på her.

Den 4. april 2019 er det 70 år siden Atlanterhavspakten ble undertegnet og NATO stiftet. I den anledning lanseres et spesialnummer av tidsskriftet Internasjonal Politikk. Spesialnummeret er hverken et festskrift eller protestskift, men byr på analyser av problemstillinger som har preget samspillet mellom NATO og Norge i 70 år:

  • Hvordan har Norge som småstat forholdt seg til NATO? 
  • Hva har Norge bidratt med, og hva har Norge fått igjen? 
  • Hvor bærer det hen?  

Under seminaret hører vi fra bidragsytere tilknyttet Institutt for forsvarsstudier (IFS) og NUPI og får siste nytt fra den praktiske politikkutformingen. 

Program:

17.00-17.15

Introduksjon: Gjennomgangstema i NATOs historie og aktuelle utfordringer, Johannes G. Rø, IFS

17.15-17.45

Panelinnspill: 

Rolf Tamnes, IFS

Nina Græger, NUPI

Paal Sigurd Hilde, IFS

Ida Maria Oma, IFS

Helge Danielsen, IFS

Karsten Friis, NUPI

17.45-18.00

Det tidløse møter det presserende: Norsk sikkerhetspolitikk i en brytningstid. Henning Vaglum, ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet, i samtale med Johannes G. Rø.

18.00-18.30

Spørsmål og diskusjon