Se liveoverføringen av arrangementet på NUPIs YouTube-kanal her.

Registrer deg til arrangementet her.

Sommeren 2015 var et vendepunkt i EUs historie. Den massive tilstrømningen av migranter representerte ikke bare en global flyktningkrise, men en enorm utfordring for Europa. EU var ikke i stand til å respondere. Siden den gang har den politiske debatten om migrasjon i Europa vært polariserende, opphetet – til og med farlig. Det har følgelig vært svært vanskelig å finne en felles løsning på problemet for europeiske beslutningstakere. Dette har gradvis ført til at EU har fått en hardere tilnærming, blant annet gjennom å styrke grensekontrollen og kystvakten.

Som resultat har man sett en nedgang i antall ankomne. Dette til tross for at 68,5 millioner mennesker var fordrevne i 2018, en økning på nærmere 3 millioner siden 2017. Et stort problem i denne sammenheng er at det å stenge grensene kan tvinge mennesker til å søke flukt i svake eller sårbare stater, og dermed øke presset på systemer som allerede sliter med å holde seg oppe. Dette kan også potensielt føre til mer konflikt, radikalisering, og dermed også flyktninger.

Det argumenteres nå for at vi må anerkjenne at den pågående flyktning- og migrasjonskrisen verken er et lokalt eller et europeisk problem – det er globalt. Det å bygge en festning rundt Europa er kanskje en nødvendig, kortsiktig løsning. En langvarig løsning behøver midlertid en annen tilnærming. På dette arrangementet skal flere eksperter på feltet diskutere EUs kriserespons i de landene i Midtøsten og Sahel hvor migranter og flyktninger kommer fra eller stopper på veien – hjelper den, eller virker den mot sin hensikt? Arrangementet er organisert av EUNPACK og er del av prosjektets sluttkonferanse som finner sted på CEPS 18-19 mars 2019 i Brussel.

Morten Bøås er forsker 1 på NUPI og jobber i hovedsak med tema knyttet til fred og konflikt i Afrika, inkludert problemstillinger som landrettigheter og statsborgerskapskonflikter, ungdom, eks-stridende og det nye landskapet som tegner seg med hensyn til opprør og geopolitikk.

Roger Mac Ginty er professor i fred- og konfliktstudier ved Humanitarien and Conflict Response Institute, og ved Department of Politics på University of Manchester. Han har forsket på fredsprosesser, politisk vold og lokale responser til internasjonale intervensjoner for fredsstøtte.

Sandra Pogodda underviser i fred- og konfliktstudier ved Department of Politics på University of Manchester. Hun forsker på statsdannelsesprosesser i revolusjonære samfunn i den arabiske region, motstandsbevegelser, revolusjonære utfordringer for fred- og konfliktstudier, og kritiske utviklingsstudier.

Luca Raineri er forsker ved International Relations and Security Studies på Sant’Anna School of Advanced Studies of Pisa i Italia. Han er også medlem av Research School on Peace and Conflict of Oslo. Han forsker hovedsakelig på ekstralegal økonomi (narkotika, våpen- og menneskesmugling, og menneskehandel), og sikkerhet og utvikling i Afrika.

Edouard Rodier er direktør for Flyktninghjelpen regionkontor i Europa. Han har lang erfaring fra det humanitære feltet, blant annet gjennom EUs humanitære respons i Syria, Leger uten grenser og Røde Kors.

Ordstyrer for arrangementet er leder for forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling på NUPI, seniorforsker Kari M. Osland.