I slutten av måneden skal G20 – som representerer verdens største økonomier – møtes i Japan. Alderdom, økonomisk vekst, bærekraftsmålene og global orden i en turbulent tid er på agendaen. Enn så lenge består G20 hovedsakelig av kyststater, og mange av dem ser til havet for utvidet økonomisk vekst. Marin biodiversitet og reduksjon av plastforurensning i havet er allerede en G20-prioritet.

Hva mer kan verdens rikeste stater gjøre for å promotere god styring av havet? NUPI har sammen med kollegaer fra andre institutter skrevet en artikkel om dette for T20-prosessen, som et forskningsbidrag til G20-møtet.

Havene er nå er prioritet på den globale politiske agenda, og flere styringsinitiativer er på vei. De inviterte deltakerne på dette seminaret bidrar til å utvide diskusjonen til å inkludere høynivåpanelet for bærekraftig havøkonomi, FNs Global Compact og norsk utenrikspolitikk. På hvilke områder er det et behov for diskusjon for å sikre en bærekraftig styring av havene? Hva kan Norge – et land som styrer havområder som er syv ganger større enn fastlandet – gjøre for å forme og lede styringen av havet?

Dette seminaret er også en lansering av NUPIs Senter for forskning på havpolitikk, og samler eksperter fra forskning, myndigheter og privat sektor. NUPI-direktør Ulf Sverdrup leder seminaret.

Deltakere:

  • Elana Wilson Rowe, professor, NUPI: G20 perspectives/findings from the T20 paper
  • Unni Kløvstad, spesialrådgiver, Utenriksdepartementet: Norway’s global role in promoting a healthy and wealthy ocean through sustainable ocean management and protection of marine ecosystems
  • Alf Håkon Hoel, professor, Universitetet i Tromsø: Key messages from the science community regarding the oceans
  • Sturla Henriksen, spesialrågiver for hav, FNs Global Compact: Private sector capacity and initiative for good global governance
  • Shirley Ong, seniorrådgiver ved Canadian International Arctic Centre, vil gi en kommentar til presentasjonene.

Seminaret avsluttes med en paneldiskusjon og spørsmål fra salen.

Arrangementet strømmes direkte på NUPIs YouTube-kanal: