Siden 1990-tallet har Ingusjetia og Tsjetsjenia, to av de russiske republikkene i Nord-Kaukasus, vært åsted for en av de dødeligste og mest langvarige konfliktene i Europa, en kilde til regional og global terrorisme, og et område med mange og grove brudd på menneskerettighetene.

Denne studien ble til som en reaksjon mot den utbredte oppfatningen om at mislykkede statsbyggingsforsøk etter Sovjetunionens fall, og væpnet konflikt i Nord-Kaukasus langt på vei er et resultat av «tradisjonell organisering» av et «statsløst» samfunn. Boka er basert på 300 intervjuer, fem år med observasjon og over 18 år med arbeid i regionen, og boka motbeviser slike argumenter.

Under dette seminaret vil de teoretiske aspektene ved disse argumentene, som bygger på klassisk- og samtidslitteratur om statsbygging og modernisering, diskuteres. Med utgangspunkt i Michael Manns definisjon av staten, argumenterer boka for at litteratur som fokuserer på formelle institusjoner og vestlige modeller for utvikling, og som ser på staten som en helhetlig, autonom enhet, ikke er tilstrekkelig for analysen av fragmenterte samfunn med ujevn modernisering.

Ekaterina Sokirianskaia er grunnlegger og direktør for Conflict Analysis and Prevention Centre. Fra 2011 til 2017 var hun prosjektdirektør for Russland og Nord-Kaukasus ved International Crisis Group, der hun ledet organisasjonens forskning og rådgivning i regionen.

Sokirianskaia har en PhD i statsvitenskap fra Central European University, og er forfatter av en rekke artikler og rapporter om menneskerettigheter, sikkerhet og konflikt i Nord-Kaukasus og Russland.

Seniorforsker på NUPI, Julie Wilhelmsen, leder dette teoriseminaret.