En ny høyreekstremisme vokser frem på nettet, såkalt akselerasjonsterrorisme. Denne spesielle retningen og formen for terrorisme har blitt dyrket frem av nynazistiske terrorgrupper som Atomwaffen Division og det beryktede Iron March-forumet, og tok et steg ut i virkeligheten med terrorstafetten som Brenton Tarrant startet i Christchurch. Flere andre terroraksjoner, blant annet angrepet i Bærum, ser ut til å være knyttet til Tarrants oppfordring til andre høyreekstreme om å fortsette der han slapp.

For å gi et detaljert portrett av denne utviklingen har vi invitert journalist Lasse Josephsen til NUPI. Han arbeider med en bok om incel-bevegelsen og har tidligere publisert flere artikler om nynazister på internett, blant annet for Minerva og Fri Tanke. Josephsen er redaksjonsmedlem i podcasten Skravleklassen og har tidligere også gjort research for NRKs Trygdekontoret.

Seminaret innledes av Tore Bjørgo som skal ta for seg en funn fra C-REXs trendrapport fra 2019 som kommer ut senere i år, og som blant annet peker på akselerasjonsterrorisme som en markant trussel.

Bjørgo er professor ved UiO og leder for Universitetets senter for forskning på ekstremisme (C-REX) og er en av Europas ledende eksperter på radikalisering og de-radikalisering. Bjørgo har forsket på høyreekstremisme over flere tiår sentral i etableringen av det norske Exit-programmet som hjalp et stort antall norske høyreekstreme ut av de ekstremistiske og voldelige miljøene.

Dette seminaret arrangeres av Konsortium for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet.

Arrangmentet strømmes direkte til NUPIs YouTube-kanal: