NUPI og Utenriksdepartementet ønsker velkommen til dette webinaret der ledende eksperter og aktører innen handel, akademia og myndigheter skal diskutere styrking av havrelatert samarbeid med Kina.

Rapporten “Global Ocean Governance and Ecological Civilization: Building a Sustainable Ocean Economy for China” ble lansert av China Council for International Cooperation on Environment and Development 17. september i år. Den skal bidra til å sette retningen for fremtidig kinesisk havpolitikk.

  • Gikk du glipp av dette webinaret? Se det live på vår YouTube-kanal:


Rapporten blir presentert av hovedforfatterne Jilan Su, Honorary President of the Second Institute of Oceanology, Ministry of Natural Resources og Jan-Gunnar Winther, Fagdirektør ved Norsk Polarinstitutt. Deretter vil det bli en paneldiskusjon med flere eksperter. Harald Solberg, adm. direktør for Rederiforbundet, og Hanne-Grete Nilsen, som er leder for Faglig forum for norske havområder og koordinator for havforvaltningsarbeidet i Miljødirektoratet, deltar her. Under paneldiskusjonen skal det blant annet diskuteres hvordan en kan styrke havrelatert samarbeid mellom Kina og Norge – en ambisjon som ble nevnt under den kinesiske utenriksministerens seneste besøk til Norge. Det vil også bli en avslutning ved den kinesiske ambassadøren til Norge, Xianliang Yi.

Webinaret ledes av NUPI-direktør Ulf Sverdrup.