De siste årene har EU tatt en rekke ulike beslutninger som samlet sett begynner å se ut som en forsiktig reorientering i internasjonal politikk. Begreper som strategisk autonomi og «principled pragmatism» blir hyppig referert til. Denne tilnærmingen er ikke like populær hos alle medlemsstater, og den har heller ikke blitt en integrert del av alle av EUs politikkområder. Hvis implikasjonene av dette ikke er nøye tenkt gjennom og om reporienteringen stanser her, risikerer både EU og medlemsstatene å ende opp i en permanent ambivalent situasjon: mer enn en løpegutt for USA, men samtidig ikke en uavhengig makt. Er 2020 året der EU og medlemsstatene får mot til å fullføre noen av de initiativene som allerede er tatt?

Dette er tema når Sven Biscop besøker NUPI 6. februar. Han er direktør for Europe in the World-programmet ved Egmont – Royal Institute for International Relations i Brussel, og han er professor på Ghent Institute for International Studies (GIIS) ved Ghent University. Biscops forskning og undervisning fokuserer på strategiene til EU, NATO og deres medlemsstater.

Arrangementet er en del av seminarserien Norge møter Europa og ledes av NUPI-forsker Pernille Rieker.

Seminaret vil bli strømmet på NUPIs YouTube-kanal: