Det såkalte «E3-formatet» (tidligere EU3), bestående av det uformelle utenrikspolitiske samarbeidet mellom Storbritannia, Frankrike og Tyskland, har hatt en fremtredende rolle i internasjonalt diplomati – særlig siden 2003.

Grupperingen var blant annet viktig i forhandlingsprosessen som resulterte i Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), som har hatt som mål å begrense utviklingen av Irans atomprogram. Den har også vært viktig i andre sammenhenger som i klimaforhandlinger og i forholdet til Nord-Korea, og grupperingen har vært foreslått som et mulig format for et europeisk sikkerhetsråd.

Men selv om denne uformelle utenrikspolitiske koordineringen har vært bemerkelsesverdig solid, så har den likevel ikke utviklet seg til et varig samarbeid. Formatet ble heller ikke aktivert under Ukrainakonflikten, da Frankrike i stedet initierte det såkalte Normandie-formatet som Storbritannia ikke var en del av. Brexit har også skapt ytterligere usikkerhet rundt Storbritannias fremtidige rolle i europeisk utenrikspolitikk. Spørsmålet er imidlertid om E3-formatet igjen vil spille en viktig rolle i tiden fremover, eller om Brexit på mange måter var dødsstøtet til grupperingen.

Dette skal Richard G. Whitman snakke om når han besøker NUPI 24. februar. Han er direktør for Global Europe Centre og professor i politikk og internasjonale relasjoner ved University of Kent. Whitman er også tilknyttet, og tildligere leder for, Europaprogrammet ved Royal Institute of International Affairs (Chatham House). Whitmans forskningsinteresser inkluderer Brexit og fremtidig utenriks- og sikkerhetspolitikk i Storbritannia og EU.

Arrangementet er en del av seminarserien Norge møter Europa, og ledes av NUPI-forsker Pernille Rieker.

Seminaret varer fra 10.00 til 11.30 og strømmes direkte til NUPIs YouTube-kanal: