Vi serverer frokost fra 08.05!

Kina har lang tradisjon for utviklingsstøtte, ikke minst i mange afrikanske land. Flere tiår med robust økonomisk vekst, økning i bistand, lån og utadgående investeringer, har gjort Kina til en ledende økonomisk aktør i mange utviklingsland.

Kina er en aktiv deltaker i FNs bærekraftsagenda og støtter opp om internasjonalt samarbeid, samtidig som Kina fremmer sine egne utviklingsinteresser og prinsipper.

I 2018 etablerte Kina et nytt utviklingsdirektorat, China International Development Cooperation Agency, og signaliserte med det et sterkere fokus på internasjonal bistand of utvikling. Innebærer det også endringer i kinesisk utviklingspolitikk, og hvordan reagerer afrikanske partnere og andre sterke utviklingsaktører som Norge?

Dette arrangementet er del av et større SDG-prosjekt som er finansiert av Utenriksdepartementet.

Seminaret strømmes direkte til NUPIs YouTube-kanal: