Siden konflikten i Ukraina i 2014, har mange spurt seg hvordan Georgia skal klare å manøvrere sin posisjon som et land som ønsker tettere integrering i vestlige institusjoner samtidig som det grenser til Russland. I oktober er det parlamentsvalg i Georgia. Har det noe å si hvem som vinner valget? Hvordan formes georgisk utenrikspolitikk? Og hva er landets muligheter i utenrikspolitikken?

Bli med på diskusjonen når NUPIs Julie Wilhelmsen skal diskutere disse spørsmålene med Kornely Kakachia den 15. oktober.

Kornely Kakachia er professor i statsvitenskap ved Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, og direktør for tenketanken Georgian Institute of Politics i Tbilisi.

Dette webinaret er en del av prosjektet GEOPATH.