I mange Europeiske hovedsteder trakk man et lettelsens sukk da det ble klart at Joe Biden erstatter Donald Trump som president i USA. Biden er ventet å ligge mye tettere opp mot europeiske verdier og prioriteringer enn det hans forgjenger har gjort. Han ser ut til å være en forsvarer av den transatlantiske orden, og en sterk tilhenger av NATO, Parisavtalen og atomavtalen med Iran.

Biden har rettet skarp krititikk mot utenriks- og sikkerhetspolitikken til Trumps-administrasjonen og på sikkerhetskonferansen i München i fjor, lovet han at USA «will be back». Men hva betyr egentlig det? Kan vi noen gang forvente at alt skal gå tilbake til slik det var for fire år siden? Eller vil også en Biden-administrasjon endre fokus og prioriteringer sammenlignet med Obamas presidentskap?

Er det for eksempel sannsynlig at Biden fortsetter å prioritere Asia-stillehavsregionen og Kina over Europa? How engasjert vil han være i Midtøsten, Sentral-Asia og Nord-Afrika? Kommer Biden-administrasjonen til å fortsette presset for å dele byrdene innad i NATO? Forventer han at Europa håndterer Ukraina, Hviterussland og andre stater rundt Europa? Hvor tøff kommer han til å være mot Russland?

Disse spørsmålene tatt i betraktning; hvor forberedt er Europa på å møte amerikanske forventninger og å ta større ansvar for egen sikkerhet? Vil Europa søke å oppnå «strategisk autonomi», og hvordan vil det påvirke det transatlantiske forholdet og NATOs fremtid? Kan Norge forvente den samme graden av støtte i fremtiden?

Det 22. militærmaktseminaret vil se nærmere på disse spørsmålene ved hjelp av en rekke nasjonale og internasjonale eksperter. Programmet starter med et strategisk bilde sett fra USA og Europa. Deretter blir fokuset på europeisk sikkerhetsutvikling og respons, før vi zoomer inn på Norge og betydning for norsk sikkerhet og forsvar.

PROGRAM

09.15-10.00: Panel 1: Det strategiske bildet: Hva vil de neste fire årene bringe?

 • NUPI-direktør Ulf Sverdrup
 • Statssekretær Tone Skogen, Forsvarsdepartementet
 • Ambassadør Wolfgang Ischinger, leder av Munich Security Conference
 • Ian Brzezinski, seniorpartner Transatlantic Security Initiative, Scowcroft Center for Strategy and Security, Atlantic Council, Washington DC

Gikk du av seminaret? Se det igjen her:

10.15-11.00: Panel 2: Europeisk sikkerhet og forsvarsperspektiver: Hva nå?

 • Nathalie Tocci, direktør, Istituto Affari Internazionali I Roma, og spesialrådgiver for EU High Representative Josep Borrell
 • Sophia Besch, seniorforsker, Centre for European Reform
 • Marianne Riddervold, Professor, Universitetet i Innlandet og NUPI
 • Ordstyrer: Karsten Friis, seniorforsker, NUPI

Gikk du av seminaret? Se det igjen her:

11.15-12.00: Panel 3: Utviklingen i USA og betydningen for NATO og Norge (på norsk)

 • Brigader Gjermund Eide, Militærrådgiver til NATOs generalsekretær
 • Flaggkommandør Solveig Krey, Nestkommanderende i operasjonsavdelingen ved Forsvarsstaben (FST)
 • Oberst Terje Bruøygard, Sjef planseksjonen (J5) ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH)
 • Ordstyrer: Vegard Valther Hansen, seniorrådgiver (NUPI)

Gikk du av seminaret? Se det igjen her: