Under dette webinaret diskuterer vi muligheter for norsk-estisk samarbeid innenfor rammen av FNs sikkerhetsråd. Norge blir roterende medlem av Sikkerhetsrådet i 2021-2022, Estland har vært roterende medlem siden 2020.

Gikk du glipp av dette webinaret? Se det på vår YouTube-kanal:

Webinaret er en leveranse i prosjektet Multilateralisme under press: Norge og Estland i FNs sikkerhetsråd, som undersøker muligheter for norsk-estisk samarbeid, bilateralt og innenfor en bredere subregional (nordisk-baltisk) og regional (europeisk) ramme. Eksempler på aktuelle problemstillinger og relevante samarbeidsområder er klimaendringer, sikkerhetsutfordringer, cybersikkerhet, stormaktsrivalisering og globale pandemier.

Prosjektet er finansiert av EØS-midlene, og utføres sammen med EFPI – Estonian Foreign Policy Institute.

Webinaret sendes på plattformen Microsoft Teams Live Event, så husk å registrere deg i toppen av siden for tilsending av lenke! Det vil ikke bli sendt ut en bekreftelsesmail, men du vil motta lenken til webinaret senest dagen før det starter.