Utfordringene fra Russlands politiske og militære ambisjoner er i rask utvikling på NATOs nordre og østlige flanker. I Arktis bringer klimaendringer og utvidelsen av navigerbart farvann militær interesse til regionen. I Svartehavet, fortsetter Russland sin militarisering av det de anser som sine områder, med reorganisering og oppbygging av sine marine-, luft- og landstyrker.

LSE IDEAS, New Strategy Center Bucharest (NSC) og NUPI går sammen om en grundig gjennomgang av utfordringene som møter NATO i Arktis og Svartehavet. Webinaret er en del av forskningsprosjektet FLANKS, som du kan lese mer om her.

  • For å bli med på konferansen, kan du registrere deg her. Konferansen vil gå på Zoom.