Forskningsplattformen Russia and the Caucasus Regional Research (RUCARR) ved Malmø Universitet, tidsskriftet Nordisk Østforum og NUPI inviterer til dette webinaret om sikkerhetspolitikk i Sør-Kaukasus. Se opptaket av webinaret her:

Sør-Kaukasus regnes ofte som en potensiell kruttønne. Regionen inkluderer tre stater (Armenia, Aserbajdsjan og Georgia), men også tre ikke-anerkjente utbryterstater (Abkhasia, Nagorno-Karabakh og Sør-Ossetia). Blant eksterne aktører spiller Russland og EU, samt Tyrkia, en viktig rolle, illustrert av kampene de siste ukene i og rundt Nagorno-Karabakh.

Dette regionale sikkerhetskomplekset er tema for seminaret. Paneldeltakere fra FOI, Malmø universitet og Uppsala universitet vil dele sin kunnskap om Kremls interesser i Kaukasus, EUs potensial for innflytelse og den vanskelige geopolitiske balansegangen som lokale aktører står ovenfor. Seminaret vil foregå på svensk.

Seminaret er støttet av Tidsskriftforeningen / Fritt Ord og er basert på en temaseksjon publisert i tidsskriftet Nordisk Østforum i september i år.

Program:

  • 10.00-10.05: Moderator, gjesteredaktør Christofer Berglund, RUCARR, ønsker velkommen
  • 10.05-10.35: Paneldeltakerne innleder
  • 10.35-11.00: Diskusjon og spørsmål fra publikum

Paneldeltakere:

  • Jakob Hedenskog jobber ved enheten for sikkerhetspolitikk, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Han fokuserer seg på russisk utenrikspolitikk og landene i Russlands nærområde.
  • Michel Anderlini er doktorgradsstudent ved Institutionen för globala politiska studier, Malmö Universitet. Hans avhandling handler om forholdet mellom EU og Georgia.
  • Per Ekman er doktorgradsstudent ved Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet. Hans avhandling fokuserer på Ukrainas og Georgias utenrikspolitiske strategier.
  • Li Bennich-Björkman er Johan Skytte professor i statsvitenskap, Uppsala Universitet. Hun leder for tiden et forskningsrådsfinansiert prosjekt om sikkerhetspolitiske oppfatninger i Sør-Kaukasus.