I en verden som er i stadig endring, ønsker både Storbritannia og Norge et tett bilateralt forhold.  Landene er allierte og fremtidige partnere i FNs Sikkerhetsråd, i tillegg til handelspartnere og forsvarere av en regelbasert orden. Hvilke områder for samarbeid vil bli prioritert når Storbritannia nå forlater EU, og hvordan vil forholdet mellom de to landene kunne utvikle seg i årene som kommer?

Bli når ambassadør Richard Wood, statssekretær Audun Halvorsen og NUPI-forskerne Kristin Haugevik og Øyvind Svendsen møtes før å diskutere det fremtidige forholdet mellom Norge og Storbritannia.

Dette arrangementet er en del av seminarserien Norge møter Europa.