Se opptaket her:

Etter at EØS-avtalen ble skapt på 1990-tallet, ble både EØS og EU-medlemskap avvist av folkeavstemninger i Sveits. Et betydelig antall avtaler ble forhandlet med EU, og ga åpne grenser kombinert med formell selvråderett. Prisen å betale var omfattende overtakelse av EUs regelverk, samt noen huller i avtaleverket. I det siste har EU presset på for mer automatikk og effektivitet i innarbeidingen av nye regler, og en ny rammeavtale ble forhandlet i 2018. Denne ble imidlertid avvist av det sveitsiske føderasjonsrådet, og dette har skapt uklarhet om forholdet. 

Vil forholdet mellom Sveits og EU fortsette i harmoni, eller vil EU iverksette «giljotinklausulen» og si opp eksisterende avtaler? Hvor reell er Sveits’ selvråderett sammenliknet med EØS? Er den sveitsiske modellen en opsjon også i dag, for «Brexiteers» og andre som er bekymret for selvråderetten? Hvordan er det å forhandle med EU i dag, sammenliknet med for 25 år siden? Michael Ambühl er blant de som best er i stand til å fortelle oss hvor dette ender.

Fra 2013 har Dr. Ambühl vært professor i forhandling og konflikthåndtering ved det føderale teknologiinstituttet ETH Zurich. Før dette hadde han en diplomatisk og politisk karriere, blant annet som statssekretær for utenrikssaker, med en viktig rolle i forhandlingene om flere sentrale avtaler mellom Sveits og EU, samt avtaler om bankregulering og skattlegging med USA og andre land. Les en av hans nylige artikkler om Sveits-EU her.

Arne Melchior, seniorforsker/førsteamanuensis ved NUPI og Norges arktiske universitet, har nylig publisert en bok om EØS og alternativene, der kapittel 2 gir en historisk oversikt over Norges handelsforhandlinger med EU de siste 50 år.