I Vesten ser vi en gryende forståelse av at ytre høyre har blitt et internasjonalt fenomen. Terrorangrep på flere forskjellige kontinenter ser ut til å være utført av likesinnede gjerningsmenn, og stadig mer og synligere internasjonalt samarbeid mellom partier og ledere bekrefter utviklingen. Det som er mindre kjent, er i hvor stor grad dette også gjelder land utenfor Vesten.

På dette webinaret tar Eviane Leidig for seg flere interessante aspekter ved ytre høyres fremvekst som globalt fenomen. Hun presenterer funn fra sin nylig avlagte doktorgradsavhandling, som blant annet tar for seg hvordan ytre høyre i India har vokst frem ved hjelp av transnasjonale koblinger til aktører på ytre høyre i Vesten. Leidigs forskning viser at diskurser og narrativer fra sosiale medier har vært sentralt i å knytte ytre høyre-bevegelsen sammen på tvers av landegrenser og skillelinjer gjennom en felles anti-muslimsk agenda.

Kunnskapen fra studiet av Indias ytre høyre understreker hvor viktig det er å forstå hvordan slike bevegelser opererer, og ikke minst hvordan de lykkes i land utenfor Vesten.

Eviane Leidig er postdoktor ved Menighetsfakultetets INTERSECT-prosjekt (Intersecting Flows of Islamophobia), finansiert av Forksningsrådet og i samarbeid med Senter for ekstremismeforskning (C-REX) ved Universitetet i Oslo. Hun forsvarte nylig sin doktorgradsavhandling, som kartla de transnasjonale koblingene mellom ytre høyre i India og Vesten ved å se på rollen til Indiske diaspora-nettverk. Leidig er leder for publisering ved the Centre for Analysis of the Radical Right (CARR), og er i tillegg tilknyttet the Global Network on Extremism & Technology (GNET) ved International Centre for the Study of Radicalisation (mer info finner du på evianeleidig.com).

Dette seminaret holdes online. Her finner du en kort video til hvordan du bruker plattformen Microsoft Teams.

Seminaret ledes av NUPI's Ole Martin Stormoen, og arrangeres av Konsortium for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet.