AUKUS – det nye forsvarssamarbeidet mellom Australia, USA og Storbritannia – kan få betydelige implikasjoner for den fremtidige strategiske balansen i Asia, hvor både NATO og Europa har sterke interesser. Ved hjelp av teknologi fra USA og Storbritannia skal Australia ifølge den nye avtalen anskaffe atomdrevne ubåter.

Da avtalen ble kjent, vakte den umiddelbart reaksjoner fra Kina, som oppfattet den som en provokasjon, til tross for at Storbritannias statsminister Boris Johnson har uttalt at den ikke er ment som et fiendtlig trekk mot stormakten i øst. Men AUKUS har ikke bare opprørt Kina, og avtalen har ikke bare en sikkerhetspolitisk dimensjon. AUKUS førte nemlig til at en planlagt ubåtavtale mellom Frankrike og Australia ble skrinlagt. Flere eksperter har advart om potensialet AUKUS har for å skape splittelse mellom Europa og USA.   

Hva betyr det nye forsvarssamarbeidet for sikkerhetslandskapet i Asia og stormaktrivaliseringen mellom USA og Kina? Hvilke implikasjoner kan dette ha for forholdet mellom USA og Europa? Og hvilke utfordringer medfører dette i et ikke-spredningsperspektiv? Det skal vi se nærmere på 12. oktober.

Bruno Tertrais er Deputy Director for Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS), en ledende fransk tenketank med fokus på internasjonal sikkerhet. Hans ekspertise inkluderer geopolitikk og internasjonale relasjoner, militær strategi, atomvåpen, avskrekking og ikke-spredning. Han er også ekspert på transatlantiske relasjoner, samt sikkerhet i Asia og Midtøsten.