Se hele webinaret her:

Terrororganisasjoner som IS, Hamas og Taliban har utnyttet barn i årevis. Å "groome" den neste generasjonen er sett på som en priotitet for terrorgruppene, for sikre organisasjonens fremtid. Videre, er barn i konfliksoner spesielt sårbare fordi rekruttering kan skje innenfra - medlemmer av barnas egen familie kan hjernevaske de unge til å bli med i en millitant organisasjon. Dette er utnyttelse og overgep mot barna. 

  • På grunn av noen tekniske utfordringer vil ikke alle motta en bekreftelsesmail etter påmelding. Du er allikevel registrert i våre systemer, og kan delta på arrangementet.

Enkelte har referert til barn som deltar i terrorgrupper som en 'tapt generasjon' eller 'tikkende bomber', men virkeligheten er langt mer kompleks.

Dette seminaret ser nærmere på hvordan terrorgrupper jobber for å rekruttere og utnytte barn. Nå som IS har tapt sitt territorielle kalifat, tar vi også opp det presserende spørsmålet om hvorvidt disse barna nå bør hentes hjem.

Seminaret arrangeres av Konsortiet for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet.

Hovedtalere:

Mia Bloom er forsker på Internasjonal Sikkerhet ved New America Foundation, professor på Georgia State University, og medlem av Evidence Based Cyber Security på Andrew Young School of Policy Studies. Bloom har forsket på Europa, Midtøsten og Sør-Asia, og snakker åtte ulike språk. Hun har skrevet flere bøker om voldelig ekstremisme, inkludert Dying to Kill: The Allure of Suicide Terror (Columbia 2005), Living Together After Ethnic Killing (Routledge 2007), Bombshell: Women and Terror (UPenn 2011) og Small Arms: Children and Terror (Cornell 2019). Hun skal publisere to bøker senere i år: Veiled Threats: Women and Jihad (Brookings in October) og Pastels and Pedophile: Inside the Mind of QAnon med Sophia Moskalenko (Stanford i Juni). Bloom er tidligere medlem av Council on Foreign Relations og har jobbet ved Universitetene Princeton, Cornell, Harvard og McGill. Hun sitter nå i styret for Anti Defamation League, GIFCT: Global Internet Forum to Counter Terrorism, og FNs Counter Terrorism Executive Directorate (UNCTED). Bloom har en doktorgrad i statsviteskap fra Univeristetet i Columbia, en mastergrad in arabiske studier fra Georgetown Universitet og en bachelorgrad fra McGill i Russland, Islam og Midtøstenstudier.

Elisabeth Harnes jobber på Ressursenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Vest), som spesialkonsulent for Tvungen Migrasjon og Flyktninghelse, koordinator Radikalisering og Voldelig Ekstremisme, og Negativ Sosial Kontroll og Æresrelatert Vold. Harnes er også medlem av RVTS' nasjonale ekspertgruppe, og TOT Radikalisering - et tverretatlig operativt team som jobber med radikalisering i Bergen. Hun har bred erfaring i sosial- og terapeutisk arbeid fra flere land. Hun har master i religionsstudier og bachelor i interkulturell forståelse og migrasjonspedagogikk. I tillegg er hun utdannet klinisk familieterapeut ved Høgskolen på Vestlandet.