Ulike cyberangrep på elementer av kritisk infrastruktur og digitale inntrengninger som hadde som mål å påvirke politiske utfall og beslutninger, har avslørt alvorlige digitale sårbarheter og den sentrale rollen digital infrastruktur spiller i våre samfunn. Covid-pandemien med sine dramatiske konsekvenser  har demonstrert viktigheten av ikke-militære aspekter ved sikkerhet og avdekket mangler ved den eksisterende infrastrukturen som ikke var forberedt på å møte denne uventede utfordringen. Hvordan spørsmålene om beskyttelse av kritisk infrastruktur og kommunikasjon med samfunnet om dette tas opp i Norge og de tre baltiske statene - Estland, Latvia og Litauen - er hovedtemaet for seminaret som NUPI organiserer 19. oktober 2021.Presentasjon av boken “Critical infrastructure in the Baltic states and Norway: Strategies and practices of protection and communication ” finansiert av EØS/Norway Grants vil stå i fokus av dette arrangementet.

Norsk utenrikspolitisk institutt NUPI inviterer derfor til seminaret "Beskyttelse og kommunikasjon av kritisk infrastruktur i Norge og de tre baltiske statene: likheter og forskjeller." Dette seminaret vil presentere hovedfunnene i prosjektet Norway-Baltic Research Network. Critical Infrastructure: Institutional Coordination and Policy Preferences finansiert av EEA/Norway Grants og gjennomført i fellesskap av Latvian Institute of International Affairs LIIA, Latvia, International Center for Defense and Security (ICDS), Estland, Vilnius University, Litauen og Norsk utenrikspolitisk institutt NUPI, Norge. Medlemmer av prosjektteamet vil presentere hovedfunnene på seminaret som vil bli avholdt 19. oktober 2021 fra 14:00 til 15:30 på NUPI.

Smittevern: Selv om mange er vaksinert, er ikke pandemien over. De generelle smittevernråd som fortsatt gjelder er:

  • Hold deg hjemme hvis du er syk
  • Test deg for covid-19 hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon. Dette gjelder både vaksinerte og ikke-vaksinerte. 
  • Ha god hånd- og hostehygiene
  • Hvis du tilhører en risikogruppe, følg råd til personer i risikogrupper (fhi.no)